Matematika

Colinear systém a příklady

lineární vektory Jsou jedním ze tří typů existujících vektorů. Je to o těch vektorech, které jsou ve stejném směru nebo...

Trojice tvaru x ^ 2 + bx + c (s příklady)

Než se naučíte řešit trojice tvaru x ^ 2 + bx + c, a ještě před poznáním konceptu trinomie je...

Vlastnosti rovnoramenného trojúhelníku, vzorec a plocha, výpočet

A rovnoramenný trojúhelník Jedná se o třístranný mnohoúhelník, kde dvě z nich mají stejné měření a třetí strana jiné měření....

Funkce měřítka trojúhelníku, vzorec a oblasti, výpočet

A trojúhelníkový trojúhelník Jedná se o třístranný mnohoúhelník, kde každý má různá měření nebo délky; z tohoto důvodu je dáno...

Vlastnosti rovnostranného trojúhelníku, vlastnosti, vzorce a plocha

A rovnostranného trojúhelníku je to mnohoúhelník se třemi stranami, kde všechny jsou stejné; to znamená, že mají stejné měřítko. Pro...

Charakteristiky a typy akutních úhlových trojúhelníků

trojúhelníky trojúhelníky jsou ti, jejichž tři vnitřní úhly jsou akutní úhly; to znamená, že měření každého z těchto úhlů je...

Transformovaná Laplaceova definice, historie, co to je, vlastnosti

transformován z Laplace byl v posledních letech velký význam v inženýrských studií, matematiky, fyziky, kromě jiných vědních oborů, stejně jako...

Izometrické transformace složení, typy a příklady

Izometrické transformace jedná se o změny polohy nebo orientace určitého čísla, které nemění ani jeho formu ani velikost. Tyto transformace...

Demonstrace a příklady binomického věty

binomický teorém je rovnice, která nám říká, jak vytvořit výraz formuláře (a + b)n pro některé přirozené číslo n. Binomický...