Všechny články

Vlastnosti Xoconostle, vedlejší účinky a kontraindikace

xoconostle je jméno dané skóre druhů kaktusů produkovat kyseliny nebo bittersweet ovoce. Mezi těmito druhy, typické pro Mexiko, vyniknout Opuntia matudae...

Xilofobie příznaky, příčiny a léčba

xilofobie (také nazývaný hilofobie) je iracionální strach ze dřeva, jeho derivátů nebo materiálů, které ho napodobují. Tento strach se proto...

Názvosloví oxidů, typy, vlastnosti a příklady

oxidy jedná se o rodinu binárních sloučenin, kde jsou interakce mezi prvkem a kyslíkem. Oxid má tedy velmi obecný vzorec...

Oxidy nekovů Jak se tvoří, Nomenklatura, Vlastnosti

oxidy nekovů Jsou také nazývány oxidy kyselin, protože reagují s vodou za vzniku kyselin nebo zásad za vzniku solí. To...

Vlastnosti oxidů kovů, názvosloví, použití a příklady

oxidy kovů jsou to anorganické sloučeniny tvořené kovovými kationty a kyslíkem. Obecně obsahují velké množství iontových pevných látek, ve kterých...

Oxidy dusíku (NOx) Různé formulace a názvosloví

oxidy dusíku jsou to v podstatě plynné anorganické sloučeniny, které obsahují vazby mezi atomy dusíku a kyslíku. Jeho chemický vzorec...

Základní tvorba oxidů, názvosloví, vlastnosti a příklady

zásadité oxidy jsou ty, které jsou tvořeny spojením kovového kationtu s kyslíkovým dianionem (OR2-); obvykle reagují s vodou za vzniku...

Plumbate Oxide (PbO) Vzorec, vlastnosti, rizika a použití

Plumbate oxid, také známý jako oxid olovnatý (II) nebo oxid olovnatý, je chemická sloučenina vzorce PbO. Nachází se ve dvou...

Vzorec pro oxid chloritý, vlastnosti, rizika a použití

oxid chlornatý, také nazývaný oxid chloričitý (VII), anhydrid kyseliny chloristé, dichlormethan,"Anorganická chemická sloučenina vzorce Cl" je anorganická chemická sloučenina vzorce...