Obecná kultura - Stránka 4

Lexikální a kulturní varianty španělsky mluvících národů

lexikální a kulturní varianty španělsky mluvících národů jsou součástí adaptace jazyka a kultury, která se odehrává ve městech a regionech,...

Klasifikace a příklady univerzálních hodnot

univerzální hodnoty jsou to hodnoty, které platí pro všechny typy lidí, bez ohledu na jejich sociální, etnický nebo kulturní původ....

Definice transcendentálních hodnot, Max Scheler a příklady

Říká se tomu transcendentální hodnoty k základním zásadám, které jsou pro člověka vlastní, které, jak název napovídá, mají schopnost překročit...

Charakteristické etické hodnoty, rozdíl s morálními hodnotami a příklady

etické hodnoty jsou ty, které jsou charakterizovány modelováním chování jednotlivců s úmyslem nasměrovat lidi, aby jednali přiměřeně ve vztahu ke...

Sociokulturní hodnoty a 19 příkladů

hodnoty sociokulturní jsou soubor pravidel, principů a přesvědčení, které řídí chování lidské bytosti ve společnosti.Oni jsou poučeni pasivně od raného...

Charakteristické náboženské hodnoty, význam a příklady

náboženské hodnoty jsou to etické principy a veškeré chování, které člověk přijímá podle náboženství, které praktikuje. Tyto hodnoty jsou obvykle...

Typy a příklady politických hodnot

politické hodnoty Jsou to hodnoty, které má každá osoba, které pomáhají pochopit politiku tak či onak. Podle tohoto konceptu je...

Charakteristické osobní hodnoty, trénink, význam a příklady

osobní hodnoty jsou ty, které definují a umisťují jednotlivce uvnitř i vně svého prostředí. Jedná se o vlastnosti, které jsou...

Charakteristické organizační hodnoty, realizace, význam a příklady

organizačních hodnot Jsou považovány za nejdůležitější základy pro vytváření prostředí harmonie, a tedy vysoké produktivity v rámci organizace. Vytrvalost, učení, disciplína...