Sociokulturní hodnoty a 19 příkladůhodnoty sociokulturní jsou soubor pravidel, principů a přesvědčení, které řídí chování lidské bytosti ve společnosti.

Oni jsou poučeni pasivně od raného věku, jak oni jsou instilled uvnitř jádra rodiny, být že první kontakt, který má každý člověk se společností. Později se i nadále učili po celý život do té míry, že lidská bytost působí ve společnosti.

Tímto způsobem sociokulturní hodnoty umožňují lidské bytosti adekvátně se vztahovat k lidem stejné sociokulturní skupiny, tj. Sdílet stejné přesvědčení, ideály a principy..

Sociokulturní hodnoty ovlivňují dosahování cílů a uspokojování potřeb, protože dávají smysl sociální interakci, protože umožňují identifikovat to, co upřednostňujeme, nebo nikoli lidí podle hodnot asimilovaných v dětství..

Například během dospívání máte možnost interakce s různými skupinami, s různým přesvědčením, a existuje možnost vybrat si, do které skupiny chcete patřit..

10 příkladů sociokulturních hodnot

1. Respektování tradic

Tato hodnota se vztahuje k respektu, který vyvolávají tradice společnosti, v níž člověk žije. Příklady tradic jsou tance, gastronomie a slavnosti.

2 - Vlastenectví

To je hodnota, která odkazuje na respekt a uznání jak národních symbolů (jako je vlajka, erb a národní hymna), tak hrdinů každého národa. Tuto hodnotu sdílejí lidé ze stejné země.

3 - Láska k rodině

Tato hodnota představuje uznání a náklonnost, která existuje mezi členy rodiny. Je to nezištná láska.

4- Náboženství

Během procesu socializace rodina vnucuje dítěti náboženství, ve kterém musí růst. To může být křesťan (katolík, evangelikál, svědkové Jehovovi), židovský, muslimský, islamista, mezi ostatními..

Také se učí respektovat zákony, které má zvolené náboženství. V průběhu let se jednotlivec rozhoduje, zda bude pokračovat v pokynech tohoto náboženství, nebo zda si vezme další.

5- Mír

Tato hodnota představuje stav harmonie požadovaný všemi sociokulturními skupinami, protože usiluje o vytvoření dobrých vztahů mezi lidmi a dosažení stavu klidu bez konfliktu.

Míru lze dosáhnout respektováním, tolerováním a přijímáním myšlenek, myšlenek a činů druhých.

6- Rovnost

Vztahuje se na skutečnost, že se všemi osobami musí být zacházeno stejně. To znamená, že by nemělo existovat žádné vyloučení vůči žádné osobě ani pohlavím, sexuální orientací, fyzickou kondicí, ekonomickou, sociální, mimo jiné.

7. Pravda

Ve všech společnostech je nezbytnou hodnotou žít v dokonalé harmonii. Skládá se z vytváření interakcí založených na upřímnosti.

To znamená, že naše slova musí odpovídat našemu jednání a našemu chování. Pravda zahrnuje soulad s tím, co je deklarováno a co se děje.

8- Svoboda

Vztahuje se na schopnost každé osoby jednat podle své vůle, pokud je v souladu se zavedenými zákony, aby nedošlo ke škodě někoho nebo něčeho s jejich činy..

9- Láska k filiaru

Tato hodnota souvisí s náklonností rodičů vůči jejich dětem. Odráží se prostřednictvím péče a úcty, kterou vyznávají svým potomkům po celý život.

10- Krása

Tato hodnota závisí na kánonech každé kultury; koncept se proto v jednotlivých zemích liší.

To, co Evropané považují za krásné, není stejné jako to, co Afričané považují za krásné.

11- Respektování toho, co je cizí

To je základní hodnota pro rozvoj sociálních vztahů, protože člověk musí vědět, že není vhodné, aby majetek nebo myšlenky jiné osoby byly vhodné..

12- Odpovědnost

Tato hodnota se týká závazku, který máte s něčím nebo s někým. To znamená schopnost lidí činit rozhodnutí a převzít důsledky, které tyto generují.

13- Tolerance

Je to schopnost přijmout akce nebo ideály lidí, i když s tím nesouhlasí.

14 - Empatie

Tato hodnota je o schopnosti lidské bytosti pochopit, čím prochází jiná osoba.

Umožňuje podporu a pomoc potřebnou k přijetí nebo překonání situace.

15- Respektování starších osob

Tato hodnota je zakořeněna ve většině kultur. Jde o to, že mu dává hodnotu, kterou si starší lidé zaslouží.

Zásadním příkladem, který dokazuje naplnění tohoto cíle, je situace, kdy je pozice dána starému muži v autobuse, v metru nebo v čekárně v nemocnici..

16- Spravedlnost

Vztahuje se na sledování souboru norem, což člověka činí tak, že respektuje pravdu a dává každému to, co mu odpovídá.

17- Vděčnost

Vztahuje se na kvalitu vděčnosti laskavosti, kterou získali ostatní jednotlivci.

18 - Velkorysost

Je to kvalita, kterou musí lidské bytosti dávat, aniž by na oplátku očekávali cokoliv.

19 - Přesnost

Vztahuje se na úsilí, které každá osoba učiní včas, aby mohla přijít na schůzku nebo doručit práci ve stanoveném čase.

Odkazy

  1. Jaké jsou kulturní hodnoty? Citováno dne 20.7.2017, od businessdictionary.com
  2. Sociokulturní hodnoty a organizační kultura. Citováno dne 20. července 2017, od společnosti researchgate.net
  3. Sociokulturní hodnoty, nová morálka a rodina. Citováno dne 20. července 2017 z webu onlinelibrary.wiley.com
  4. Sociokulturní hodnoty. Citováno dne 20. července 2017 z ijf.hr
  5. Sociokulturní změny a tradiční hodnoty. Citováno dne 20. července 2017, z webu sciencedirect.com
  6. Sociokulturní a ekonomické hodnoty. Citováno dne 20. července 2017, z webu orgprints.org
  7. Jaké jsou společenské společenské hodnoty? Citováno dne 20. července 2017, od společnosti environmenticresearch.com.