Anatomie a fyziologie - Stránka 4

Funkce a anatomie oblasti Wernicke (s obrázky)

Wernicke oblast Je to jedna z hlavních oblastí mozkové kůry zodpovědná za porozumění mluvenému a psanému jazyku. To je považováno...

Charakteristika a funkce bronchiálního stromu

 bronchiální strom je to rozvětvení prvků, které se rodí v průdušnici, mezi plicními alveolemi a hrtanem a skrz které cirkuluje...

Co a jaké jsou ploché kosti? Funkce a typy

ploché kosti Oni jsou jeden z pěti typů ve kterém kosti jsou klasifikované, jehož hlavní funkce jsou poskytovat ochranu k...

Jaké jsou semenní trubice?

semenných trubic jsou to malé kanály umístěné ve varlatech, kde dochází k klíčení, zrání a transportu spermií do testikulární sítě.Semennaté...

Jaké jsou plicní segmenty?

plicních segmentů jsou to části nebo rozdělení plic se specifickými vlastnostmi a funkcemi. Toto rozdělení se děje díky bronchiálnímu bifurkaci.Plicní...

Co jsou dobrovolná a nedobrovolná hnutí?

dobrovolné a nedobrovolné pohyby jsou dobrovolné nebo nedobrovolné akce prováděné lidskou bytostí. Hnutí nebo dobrovolné reakce jsou pod vědomou kontrolou....

Jaké jsou dobrovolné pohyby lidského těla?

Všechno dobrovolných hnutí (chůze, psaní, mluvení, žvýkání, dýchání, spánek, pláč) jsou možné díky nervovému systému, složité síti neurotransmiterů, které vysílají a...

Co jsou lokomotorická a nemotorická hnutí?

pohybové a nemotorické pohyby jsou to základní tělesné pohyby lidského těla. Pohyb je schopnost pohybu, buď z jednoho místa na...

Jaké jsou nedobrovolné pohyby lidské bytosti?

nedobrovolných pohybů lidské bytosti jedná se o soubor svalových reakcí, které jsou prováděny bez toho, aby je osoba prováděla vědomě....