Anatomie a fyziologie - Stránka 3

Rugoscopia Základy, klasifikace a použití

 rugoskopie je studium palatálních rug pro identifikaci jedince. Palatální rugosity (rugas) jsou hřebeny nebo příčné elevace umístěné v přední třetině tvrdého...

Anatomie ledvin, fyziologie, funkce, hormony a nemoci

ledviny jedná se o dvojici orgánů umístěných v retroperitoneální oblasti, jednu na každé straně páteře a velké cévy. Je životně...

Charakteristické tělesné orgány a příklady u lidí

kostní orgány jsou to pozůstatky struktur, které kdysi měly nějakou funkci pro předchůdce studovaného druhu, ale v současné době orgán...

Charakteristiky, struktura a funkce vomeronasálních orgánů

vomeronasální orgán, také známý jak Jacobson orgán, to je pomocný orgán čichu v některých vertebrates. Tento orgán se nachází ve...

Hladké charakteristiky endoplazmatického retikula, struktura a funkce

Hladké endoplazmatické retikulum je organická membránová buňka přítomná v eukaryotických buňkách. Ve většině buněk se nachází v malých proporcích. Historicky...

Charakteristika endoplazmatického retikula, klasifikace, struktura a funkce

endoplazmatické retikulum Je to membránová buněčná organela přítomná ve všech eukaryotických buňkách. Tento komplexní systém zabírá přibližně více než polovinu...

Charakteristika plicního dýchání, proces, fáze a anatomie

plicní dýchání je proces výměny plynu, který se vyskytuje uvnitř plic, kde je tělo zásobováno nezbytným kyslíkem přímo v krvi...

Tricipital Reflection Via Efferent a Efferent, Fyziologie, Průzkum

triceps reflex je to motorická odezva nezávislá na vůli vyvolaná mechanickým podnětem na úrovni šlachy tricepsu. Patří do skupiny tzv....

Osteotendinní nebo Myotatic Reflex komponenty, funkce

Osteotendinózní reflex o myotický, také známý jako hluboký reflex nebo svalový úsek, je nedobrovolná motorická reakce na vnější podnět, který je...