Filozofie - Stránka 4

Jaké a jaké jsou epistemologické proudy?

Mezi epistemologické proudy nejvýznamnější vyniknout skepticismus, dogmatismus, racionalismus, relativismus nebo empirismus.Epistemologie je obor filozofie zodpovědný za studium znalostí jako fenoménu....

Jaké jsou hodnoty cíle? Nejdůležitější funkce

objektivní hodnoty jsou ty, které existují mimo jednotlivce, bez ohledu na jejich vnímání nebo přesvědčení. Tento způsob chápání hodnot je...

Jaké jsou Nejvyšší logické principy?

logické zásady jsou to prostory, které řídí proces myšlení, dávají pořádek, smysl a přísnost.Podle tradiční logiky jsou tyto zásady tak...

Jaké jsou morální ctnosti? Hlavní charakteristiky

morální ctnosti jsou to vlastnosti, které má lidská bytost, ať už přirozeně, nebo získané, které ho vedou k jednání podle...

Jaké jsou konkrétní a univerzální návrhy? Hlavní charakteristiky

a univerzální návrhy jsou hlavní klasifikací propozičních kategorií. Oni byli navrhováni Aristotle a být díl studia logiky.Aristoteliánská logika definuje návrh...

Co studuje filozofie? (Předmět studia) t

filozofie studovat znalosti ve všech jejích formách. Tímto způsobem se zabývá základními problémy týkajícími se existence, myšlení, hodnot, mysli a...

Co je to závěr? Typy a hlavní charakteristiky

Jeden inference to je závěr nebo názor, který je dosažen s ohledem na důkazy nebo známá fakta. V logice je...

Co je to entita? (filozofie)

ve filosofii je to koncept, který souvisí s existencí, bytím. Stručně řečeno, mohlo by to být definováno jako to, které...

Co je Timokracie? Charakteristiky a koncepce o majetku

Timokracie to je systém vlády koncipovaný ve starověku, ve kterém jeho členové jsou omezeni na všechny ty občany, kteří mají...