Správně

Klasifikace, charakteristika a příklady kreditních titulů

úvěrových titulů jsou to dokumenty, které slouží k prokázání povinnosti, kterou obsahují, obvykle se projevují v papírové podobě. Bez dokladu...

Přenos přenosových formulářů Povinnosti a příklady

povinností odkazuje na převedení postavení věřitele nebo dlužníka na jinou osobu na základě vůle postupitele nebo převodce nebo zvláštního právního...

Test Kurz-Navette co to je, protokol, jak je hodnocen

Testovací kurz-Navette, od Légera nebo Pi Skládá se ze zkoušky, která měří aerobní kapacitu jedince. Skládá se z posunu z...

Ekonomická substance v čem spočívá, výklad a příklady

ekonomické podstaty jedná se o doktrínu v daňových právních předpisech Spojených států, podle které musí být transakce, která má být...

Klasifikace a příklady právních předpokladů

právní předpoklad Je to abstraktní skutečnost, která může mít právní následky. Právní důsledky stanovené normou závisí na realizaci hypotézy. Právní...

Předměty právních typů a další pojmy

správních záležitostí které jsou schopny mít práva a povinnosti. Podle právní doktríny je to ekvivalent pojmu osoby. Jako člověk je...

Sublease charakteristika, zákonnost, výhody a nevýhody

podnájem Stává se to tehdy, když formální nájemce, jehož jméno je zakotveno v leasingu, pronajímá část majetku nebo veškerého majetku,...

Sociedad de Producción Venkovské charakteristiky, výhody, nevýhody

venkovské produkční společnosti Je to forma ejidal asociace, která vzniká za účelem podpory venkovských aktivit. Společnosti produkující venkov jsou připojeny...

Klasifikace a příklady normativního systému

normativní systém je to soubor norem a institucí, jakož i subjekty, které uplatňují právo, které reguluje společnost na určitém území....