Elektronika

Části, funkce a provoz termoelektrické elektrárny

Jeden termoelektrické elektrárny, také známý jako termoelektrická elektrárna, je to systém vytvořený pro výrobu elektrické energie uvolňováním tepla spalováním fosilních...

Polovodiče Typy, aplikace a příklady

polovodiče jsou to prvky, které selektivně vykonávají funkci vodičů nebo izolátorů v závislosti na vnějších podmínkách, kterým jsou vystaveny, jako...

Induktance vzorec a jednotky, Self-indukčnost

indukčnost je vlastnost elektrických obvodů, kterými se vytváří elektromotorická síla, v důsledku průchodu elektrického proudu a změny přidruženého magnetického pole....

Gradient potenciálních charakteristik, jak jej vypočítat a příklad

potenciální gradient je vektor, který představuje vztah změny elektrického potenciálu s ohledem na vzdálenost v každé ose kartézského souřadného systému....

Historie Elektroskop, Jak to funguje, co to slouží

A elektroskop je zařízení sloužící k detekci existence elektrických nábojů v blízkých objektech. Označuje také znak elektrického náboje; to je,...