Definice a příklady duchovních hodnotduchovní hodnoty jsou pojmy, které lidem umožňují navázat vztah s jedním nebo několika božstvy. Lidská bytost rozvíjí tyto hodnoty po celý svůj život, protože dostává morální trénink, neboť se to projevuje v dobrém chování a zvycích, které kultura podporuje..

Duchovní hodnoty, kterými se teologie nejvíce zabývá, jsou obvykle harmonie, pravdy, lásky, víry a naděje. Tyto hodnoty jsou definovány jako základní pro lidskou bytost, aby navázaly hluboký vztah s Bohem mimo lidskou a hmotnou rovinu (Miller & Miller, 2009).

Duchovní hodnoty jsou obecně zaměřeny na ty věci, které přispívají k duchovnímu rozvoji lidských bytostí bez vztahu s hmotnou rovinou.

Jsou velmi vlivní ve smyslu osobního naplňování lidských bytostí a ovlivňují způsob vzájemného vztahu (Sanders, 2010).

Základním rysem duchovních hodnot je, že jsou spojeny s náboženským přesvědčením av tomto smyslu umožňují existenci udržitelného vztahu mezi lidmi a bohem. Hledají zlepšení jedince v nadpřirozené rovině.

Hodnoty představují podstatu a kvintesenci znalostí, které lidstvo získalo po tisíce let. Hodnoty dávají člověku znalosti, které potřebují k neustálému růstu, rozvoji a pokroku.

Hodnoty jsou duchovní schopnosti, které nasměrují energii na vyšší úroveň osobního naplnění (Věda, 2017). Také by vás mohlo zajímat tento seznam 100 lidských hodnot.

Pět nejběžnějších duchovních hodnot

1- Harmony

Život je obvykle plný rozporů, konfliktů a neshod. Duch je jednotka, která musí být založena na harmonii. Tím, že vyjadřujeme a udržujeme naše životy v harmonii, usilovně pracujeme na dosažení stavu duchovního vědomí.

Když je dosažen tento stav harmonie, je duch otevřen nečekaným příležitostem, je zde proces expanze vědomí mimo fyzickou rovinu a lidská bytost zažívá trvalý stav radosti, má schopnost objevit svou realitu jiným způsobem a získat vynikající znalosti.

Harmonie umožňuje lidem toužit po blahu všeho, co je obklopuje. Je to stav míru a plnosti, který umožňuje duši směřovat ke štěstí.

Příklad harmonie lze vidět, když je jednotlivec odhodlán dělat to, co ho činí šťastným, a naopak usiluje o to, aby ostatní lidé byli šťastní..

2 - Pravda

Pravda je posledním výrazem božství. Pravda je v podstatě realita. Abychom měli pravdivé myšlenky, musí být slova i skutky sladěny se zbytkem života soudržným způsobem, jen tak můžeme dosáhnout většího stavu vědomí..

Být upřímný není jen mluvit s pravdou, je zcela transparentní s našimi postoji a postoji k životu.

Tímto způsobem se říká, že všechny okolnosti jsou žity nepružně pravdivě, což umožňuje duši vstát nad úroveň lidského vědomí a dosáhnout duchovní výšky..

Žít podle duchovní hodnoty pravdy je žít důsledně. Pokud například v něco silně věříme, jednáme podle našich přesvědčení a neporovnáváme s nimi (Stapledon, 2014).

3- Charita

Duchovní pokrok znamená překročení hranic ega. Ego se stará jen o svou pohodu a potěšení. Abychom skutečně změnili orientaci našich životů, musíme se změnit z ega na ducha.

Mnohokrát je normální vidět, že v praxi jedinec pomáhá druhému čekáním na něco na oplátku. Tyto akce nejsou charitativní a hledají na oplátku lásku, hmotné statky nebo laskavosti.

Charita znamená, že se necítíme nadřazeni, ani dát ostatním to, co potřebují, aby se cítili lépe o našich životech. Charita přináší opravdovou a hlubokou radost z toho, že dělá dobro ostatním lidem, aniž by si byla vědoma toho, co se děje.

Tato duchovní hodnota je chápána jako soucit s člověkem cizím naší realitě. Snaží se pociťovat bolest druhých, jako by to bylo jejich vlastní, hledat lék na tuto bolest, aniž by na oplátku čekali cokoliv (Jesús, 2015).

4- Víra

Víra je často považována za fakultu a ne za hodnotu. Mysl však může přijmout myšlenku víry a proměnit ji v dynamický princip života. Víra je popsána jako poznání duše, kterou mysl ještě nezvládne.

Vše, co děláme v životě, vyžaduje víru v něco, v naše schopnosti, v technologii, v zákoně, v čestnost a hodnoty ostatních lidí, mimo jiné..

Naše víra je často omezena našimi minulými zkušenostmi a naší ochotou důvěřovat druhým.

Aby víra byla součástí duchovních hodnot člověka, musíme nejprve změnit orientaci našeho sebevědomí, jiných lidí, peněz nebo jakéhokoli hmotného prvku na našeho ducha. Když věříte duchu, chápete život z vyšší reality.

Víra je ohromující tvrzení, že existuje nadřazené božstvo ochotné přispět k našemu osobnímu rozvoji a blahobytu.

Z tohoto důvodu hodnota víry pomáhá lidem zmírnit jejich starosti, neztrácet naději a čelit životu bez strachu (Venemedia, 2014).

5 - Naděje

Naděje je duchovní hodnota, která hraje zásadní roli v náboženstvích, jako je katolík a křesťan.

Na duchovní úrovni je tato hodnota založena na víře, že duch lidských bytostí není pomíjivým prvkem, ale po smrti překračuje nadpřirozenou rovinu..

Mimo křesťanské náboženství je naděje více než duchovní hodnotou a je také chápána jako osobní hodnota, která dává lidem možnost žít život s optimismem, směřující energii k dosažení cílů.

Je to motor, který nám umožňuje otevírat a budovat silnice, které nás vedou k tomu, po čem toužíme. Je to možnost snění a funguje jako motor života.

Odkazy

  1. Ježíš, A. (6. prosince 2015). Přístup k Ježíši. Získané z Co jsou křesťanské hodnoty?: Access-jesus.com.
  2. Miller, D., & Miller, W. (16. dubna 2009). Shine! Získané z Duchovní hodnoty jsou lidské hodnoty: info.shine.com.
  3. Sanders, N. (30. září 2010). Společnost Atlas. Citováno z Duchovní hodnoty: atlassociety.org.
  4. Věda, H. (2017). Lidská věda. Citováno z Duchovní hodnoty: humancience.wikia.com.
  5. Stapledon, O. (2014). Co jsou "duchovní" hodnoty? Adelaide: Univerzita Adelaide knihovny.
  6. (8. července 2014). Venemedia. Získané z definice duchovních hodnot: conceptdefinicion.de.