Technologie - Stránka 3

Co je to výbava? Hlavní charakteristiky

A zařízení nebo zařízení je mechanismus používaný k přenosu mechanické síly z jednoho prvku do druhého, rotačními nebo alternativními pohyby.Ozubená...

Co je to elektrický spínač a na co je?

A elektrický spínač je to zařízení, které umožňuje odchylku cirkulace proudu v elektrické instalaci. Tato operace se provádí automatickým připojením...

Co je anemoskop nebo větrný rukáv?

Anemoskop, také známý jako větrný rukáv, je to nástroj používaný k měření rychlosti větru a jeho síly.Vítr je obvykle definován...

Co je to třetí počítačová generace?

třetí generace počítačů Zahrnuje vývoj integrovaného obvodu amerického inženýra Jacka S. Kilbyho v roce 1958, který umožnil vytvoření menších, lehčích a...

Co je to Technoscience?

technoscience se týká veškeré globální lidské činnosti související s technologií kombinovanou s vědeckou metodou. Nacházíme ji od raného vývoje základních...

Co je to pátá generace počítačů?

pátá generace počítačů je to tak, jak je určeno pro fázi, která pokrývá od roku 1983 do současnosti, kdy jsou...

Co je to technická inovace?

technické inovace je modifikace existujícího produktu nebo procesu nebo vytvoření nového prostřednictvím řady postupů z oblasti znalostí nebo činnosti, které...

Co je to technologická generace?

Termín technologické generace je to neologismus, který se používá k označení kolektivu světové populace, který pociťuje spřízněnost s technologickými pokroky,...

Co je automatizace procesů?

automatizace procesů je definován společností Ford Motor Company jako umění použití mechanických zařízení pro provádění úkolů synchronizovaných s výrobním týmem.To...