Životní prostředí

Vegetace Puebla Nejvýraznější vlastnosti

vegetace Puebla Je reprezentován lesy, lesy, křovinami a pastvinami. Džungle jsou téměř 20% povrchu státu, 17,3% lesů, 8,3% houštiny a...

Vegetace Chihuahua hlavních charakteristik

vegetace Chihuahua To je charakterizováno tím, že mají pouštní pouzdra jako hlavní exponenty, protože zabírají vysoké procento celého státu.Podle statistik...

Vlastnosti tropopause, chemické složení a funkce

tropopause je to mezilehlá zóna přechodu mezi dvěma vrstvami zemské atmosféry. Nachází se mezi spodní vrstvou atmosféry, zvanou troposféra a...

Tornádo charakteristika, příčiny, typy a důsledky

A tornádo nebo vichřice je přirozená událost, která je charakterizována vytvořením druhu vzduchového nálevky, který je produkován změnou rychlosti a...

Vlastnosti čistých technologií, výhody, nevýhody a příklady

čistých technologií jsou to technologické postupy, které se snaží minimalizovat dopad na životní prostředí, který je normálně generován v celé...

Inteligentní udržitelnost Funkce, osy a příklady

 udržitelnost odkazuje na jednu ze základních oblastí studovaných v oblasti udržitelnosti. Je součástí sociální osy tohoto studijního oboru, jedné ze tří...

Půdy Ekvádorové charakteristiky, typy, použití

Půdy Ekvádoru Vyznačují se velkou rozmanitostí. Ekvádorská republika je tvořena kontinentální zónou a ostrovní zónou tvořenou Galapágy. Má hranice s...

Charakteristiky, vlastnosti, složení, umístění

písčité půdy jsou ty, které jsou charakterizovány obsahem více než 70% písku v prvních sto centimetrech hloubky. Obsah jílu v...

Charakteristické jílové půdy, složení, struktura a umístění

hliněné půdy jsou ty, jejichž složení částic (textury) převažují částice menší než průměr 0,002 mm (nazývané jíly). Když je převaha...